Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Räyskälässä purje- ja moottorilentämistä harrastaa laaja joukko ihmisiä erilaisista lähtökohdista, eri tasoilla ilmailuharrastukseen sitoutuen, yhdistävänä tekijänä syvä mielenkiinto ilmailua kohtaan.

Räyskälä-Säätiö noudattaa toiminnassaan Suomen Ilmailuliiton laatimaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, jonka toimenpiteillä vahvistetaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa liitto-, kerho- ja jäsentasolla. Ilmailuliiton suunnitelman päätavoite on, että harrasteilmailua voi harrastaa tuntien olevansa tervetullut riippumatta omasta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, maailmankatsomuksesta tai fyysisistä ominaisuuksista.

Ilmailuliitto: yhdenvertaisus- ja tasa-arvosuunnitelma

Scroll to Top