Lennokkien lennätys – kenttäsäännöt

Räyskälän lentopaikan salliva UAS-vyöhyke
Versio 1.0

25.08.2023

1) LENNOKKIEN LENNÄTYS VAIN RÄYSKÄLÄN KENTTÄPÄÄLLIKÖN MYÖNTÄMÄLLÄ LUVALLA
Lennokkien lennättäminen on sallittua Räyskälän kentällä toimivien yhdistysten jäsenille, heidän
vierailleen sekä muille kenttäpäällikön luvan saaneilla. Kenttäpäällikön lupa on saatava aina ennen
lennätyksen aloittamista ja lennätyksen on tapahduttava hänen antamien ohjeiden mukaisesti.

2) KIITORADALLE JA RULLAUSTIELLE VAIN LENNÄTTÄJÄT JA HEIDÄN AVUSTAJANSA.
Kentän liikennealueella on vältettävä turhaa liikkumista ja sinne saa mennä vain lennättäjät ja heidän
avustajansa. Huomioliivien käyttö on suositeltavaa,

3) LENTOSEKTORIT, LENTOKIELTOALUEET JA LENNÄTYSKORKEUS
Liikennetilanteesta ja tuuliolosuhteista riippuen lennätyspaikka voi olla kentän keskuskolmiossa
tuulipussin luona, kiitotien 08 alkupäässä Lentolaakson luona tai Särkijärven rannassa kiitotien 12L
alkupäässä. Lentokonehallien, ravintolan ja lentokoneiden pysäköintialueen päällä lennättäminen
vaatii aina erillisen luvan. UAS vyöhyke sallii lennokkien lennättämisen aina 5000ft AMSL (1400
metriä kentän pinnasta) korkeudelle, mutta lennättäjän on pystyttävä aina hallitsemaan lennokkia
näköyhteydellä.

4) VLOS, KALUSTORAJOITUKSET JA TOIMINTA-AIKA
Lennätys vain suorassa näköyhteydessä (VLOS). Yli 25kg lennokin lennätys vain kenttäpäällikön
erillisluvalla ja Ilmailuliiton erillisohjetta noudattaen. Polttomoottoreissa oltava tehokas
äänenvaimennus. Vaarattomien pienten esineiden pudotus kenttäalueelle ja pyrotekniikka
(huomioiden paloturvallisuus) on sallittu. Äänekkäiden lennokkien lennätys on sallittu vain kentän
moottorilennon toiminta-aikojen puitteissa. Hiljaisia ja moottorittomia lennokkeja voi lennättää myös
toiminta-aikojen ulkopuolella.

5) LENTOPAIKALLA TOIMIMINEN
Miehitetty ilmailu on etusijalla ja vilkkaan toiminnan aikana lennokkien lennätys ei ole mahdollista.
Yhteistoiminnasta muun ilmailun kanssa on aina sovittava kenttäpäällikön kanssa. Aamubriefingiin
osallistuminen erittäin suositeltavaa. Huomioi erityisesti, että purjelentokoneita saattaa tulla laskuun
vielä pitkään hinausten sekä moottorilennon toiminta-aikojen päättymisen jälkeen.

6) LENNOKKI VÄISTÄÄ AINA ILMA-ALUSTA
Miehitetyllä ilma-aluksella on etuajo-oikeus ja lennokki väistää kaikissa olosuhteissa muita
ilma-aluksia. Miehitettyjen ilma-alusten ohjaajien tulee huomioida ja ymmärtää myös
lennätystoiminnan tarpeita.

7) ILMAILURADION TAI SKANNERIN (122,650 MHz) KÄYTTÖ ON LENNÄTYSTOIMINNAN AIKANA
PAKOLLISTA
Lennättäjällä/avustajalla tulee olla radio/skanneri päällä taajuudella 122,650 MHz. Älä kuitenkaan
unohda ilmatilan tarkkailua sillä purjelentokoneita voi tulla laskuun ilman radioilmoitusta ja
odottamattomalle kiitotielle.

8) LENNÄTYSKALUSTO ASIANMUKAISESTI RAKENNETTU
Lennättäjä vastaa, että lentolaite on teknisesti toimintavarma ja soveltuu kentällä vallitsevissa
olosuhteissa operoitavaksi.

9) NOUDATA NOPEUSRAJOITUKSIA JA PIDÄ KENTTÄALUE SIISTINÄ
Kentälle johtavalla tiellä ajettava hiljaa ja nopeusrajoituksia noudattaen. Ajoneuvojen pysäköinti niille
varatuille paikoille.

10) LENNÄTTÄMINEN PÄIHTEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA EHDOTTOMASTI KIELLETTY

11) TOIMINTAAN LIITTYVÄT VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET
Lennätystoiminta vain viranomaisten määräysten mukaisesti ja voimassa olevalla
droneoperaattoritunnuksella, jos lentolähtöpaino on yli 250 gr. tai laitteessa on kamera.
Ilmailumääräyksen OPS M1-29 mukaisesti sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen vapautukset avoimen
luokan rajoituksista ovat voimassa vain harrastustoiminnassa, sääntöjä noudattaen ja kenttäalueelta
toimittaessa.

12) ILMAKUVAUSKIELTO
Räyskälän lentopaikalla on puolustusvoimien asettama ilmakuvauskieltoalue. Lennättäjä vastaa itse
mahdollisesti tarvitsemansa ilmakuvausluvan hankkimisesta.

13) LENNÄTTÄJÄ ARVIOI MUUT LENNÄTYSPAIKAN RISKIT ITSE JA VASTAA OMASTA
TOIMINNASTAAN
Lentopaikan päällikön antamasta luvasta huolimatta lennättäjän tulee arvioida riskit suhteessa omiin
taitoihin, vallitseviin sääolosuhteisiin, maastoon, sivullisiin sekä lennätyskalustoon. Jokainen
lennättäjä vastaa omasta toiminnastaan. Lennättäjällä on oltava toiminnan kattava vakuutus
kolmannen osapuolen vahinkojen varalle. (esim. Ilmailuliiton jäsenvakuutus)

14) PUUTU TURVALLISUUTEEN LIITTYVIIN EPÄKOHTIIN VÄLITTÖMÄSTI, RAPORTOI TARVITTAESSA
Oleelliset vahinko- ja vaaratilanteet tulee viipymättä ilmoittaa lentopaikan päällikölle
turvallisuustoiminnan kehittämiseksi.

Scroll to Top