Räyskälän ilmailukeskuksen järjestysohjeet

  1. Näiden järjestysohjeiden tarkoituksena on yhdessä lentotoimintasääntöjen kanssa turvata ilmailutoiminnan häiriötön sujuminen ja taata kaikille alueelle majoittuville rauhalliset ja miellyttävät olosuhteet.
  2. Jatkuva leirintä on sallittu vain Suomen Ilmailuliitto ry:n tai sen jäsenkerhojen jäsenille. Leirinnän aloittamisesta on sovittava Räyskälä-Säätiön toiminnanjohtajan kanssa.
  3. Ennen lyhytaikaisen leirinnän aloittamista on ilmoittauduttava Opistorakennuksen toimistolle.
  4. Vilkkaan ilmailutoiminnan takia on lentotoiminta-alueella liikkuvien noudatettava erityistä varovaisuutta.
  5. Yleisen viihtyvyyden takaamiseksi on erityisen tärkeää, että huomioit myös naapurisi. Hauskanpito on sallittu, mutta häiritsevä käyttäytyminen ei. Majoitustiloissa ja leirintäalueella on kaikilla oltava mahdollisuus häiriöttömään yöuneen kello 22.30 jälkeen.
  6. Puhtaan luonnon säilyttämiseksi on jokaisen huolehdittava roskien ja jätteiden toimittamisesta niille varattuihin säiliöihin. Ongelmajätteet on toimitettava kunnallisiin keräyspisteisiin. Pohjavesien ja alueen järvien suojelemiseksi on ympäristölle haitallisten aineiden laskeminen maahan tai vesistöihin kielletty.
  7. Muista, että viihtyvyys alueella säilyy korkeatasoisena vain, jos jokainen omakohtaisesti huolehtii siisteyden ja järjestyksen säilymisestä myös yleisissä tiloissa.
  8. Kiinteiden rakennelmien rakentamisesta on aina sovittava erikseen.
  9. Suorita majoitus- ja leirintämaksusi toimistoon hyvissä ajoin ennen poistumistasi lentokeskuksesta.
  10. Mikäli havaitset epäkohtia tai Sinulla on huomauttamista asioista, ota yhteys toiminnanjohtajaan.

TOIVOMME SINUN VIIHTYVÄN RÄYSKÄLÄSSÄ JA TULEVAN TOISTEKIN.

RÄYSKÄLÄ-SÄÄTIÖ

Scroll to Top