Räyskälä Säätiön tiedote 5/2015

7.5.2015 

1.Talovaunut

Keväällä muutama henkilö oli yhteydessä Räyskälä-Säätiöön ja tiedusteli mahdollisuutta matkailuvaunun sijasta tuoda alueelle ns. talovaunun. Heille on asian tilanne selvitetty, mutta koska alueella tätä asiaa vielä spekuloidaan, niin nyt on haluttu kertoa kaikille tilanne tällä tiedotteella.

Säätiön puolesta oltiin välittömästi yhteydessä Lopen kunnan edustajiin ja erityisesti paikalli-seen rakennustarkastajaan, jonka kanssa asia selviteltiin perusteellisesti. Rakennustarkastajan mukaan Räyskälän vaunualueelle voidaan tuoda ilman rakennuslupaa vain rekisteröitävissä olevia vaunuja tai matkailuautoja. Hänen mukaan talovaunu ei ole rekisteröitävissä ja on siksi katsottava rakennukseksi. Rakennuksien sijoittamista alueelle koskevat myös muut säännökset ja määräykset. Niille on  myös nykyisen sopimuksemme mukaan saatava lupa puolustusvoimilta ja Metsähallitukselta.

Räyskälän Air Park hankkeen esiselvitys on käynnistynyt ja se sisältää myös yleiskaavan suunnittelun aloittamisen. Sen jälkeen kun alueelle saadaan kaava, tilanne muuttuu, koska silloin voidaan määritellä erilaisia alueita rakennuksille, kuten esimerkiksi talovaunualue. Huomattavaa on, että kaikkia rakennuksia koskevat kaavan mukaiset määräykset.

Kuten edellisessä tiedotteessa esitettiin, tulemme järjestämään esittelyn motellin isossa luokassa, vuosien mittaan tehdyistä erilaisista alueemme kehityssuunnitelmista. Tällöin kaikilla on mahdollisuus tutustua suunnitelmiin ja lausua paikalla toivomuksia sekä kehittää yhteisiä tavoitteita.

2.Alakerran huoltotilan ovessa on lista johon pientyöntekijöiden tulee merkitä nimensä ja yhteystietonsa.

3. Kenttävesi on avattu ja leirintäalueen vesi avataan perjantaina 8.5. Vaunuilijoita kehoitetaan tarkkailemaan mahdollisia vuotoja ja suorittamaan tarvittavat korjaustoimenpiteet mikäli havaitsevat vuotoja omissa järjestelmissään. Jos huomaa vuodon jossain muualla niin siitä tulee ilmoittaa talonmies Maurille puh.0453115280

Keväisin terveisin
Ville Söderström
toiminnanjohtaja