Räyskälä Säätiön tiedote 4/2015

1.5.2015 

1. AirPark esiselvitysprojektin  tekijäksi on valittu FCG suunnittelu ja tekniikka Oy. Hanke toteutetaan asiantuntijapalveluna, josta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Esiselvityshanke kestää 31.10.2015 saakka.

2. Lopen kunnan kanssa on sovittu yleiskaavan laatimisen aloittamisesta. Suunnittelualueella ei ole kaavaa, ja kunta on päättänyt aloittaa alueen osayleiskaavoituksen, joka mahdollistaa alueen toteuttamisen. Kunnan julkaistavassa kaavoituskaavoituksessa kaavahanke on todettu. Kunta on selvittänyt maakuntaliitosta, että hankerahaa voisi käyttää jossain määrin maankäytölliseen tarkasteluun, joka tukisi alueen kaavoitusta. Kaavoitusta olisi järkevää valmistella esiselvityshankkeen rinnalla ja jatkumona, jolloin FCG voisi vastata myös alueen osayleiskaavan laadinnasta. Saman konsultin käyttäminen varmistaisi esiselvityshankkeen aikana kertyneen tietosisällön siirtymisen myös kaavahankkeeseen, joka toisi sekä kustannus- että aikasäästöjä. Sovittiin, että FCG toimittaa tarjouksen alueen osayleiskaavan laatimisesta. Kustannusten jakaantumisesta päätetään erikseen hankkeen, kunnan ja Räyskälä-Säätiön kesken.
Esiselvityshankkeen kehittämistyöpaja järjestetään 22.5.2015 Räyskälässä.
Motellin Isoon luokkaan kerätään aikaisempien Airpark-suunnitelmien aineistoa. Kaikille asianosaisille luodaan mahdollisuus tehdä ehdotuksia ja kommentoida Airpark-hanketta.   

3.Halliaukiolla on vapaita purjekoneiden putkien paikkoja.Tulkaa sopimaan paikat Säätiön toimistossa.

4.Hinauslippujen osto kuppilasta ja lippupaketit vain Säätiön toimistosta.

5. Leirintäalueen laskuja on vielä maksamatta.

6. Vanhoja jääkaappeja, eikä mitään muutakaan vastaavaa romua jotka eivät kuulu jätekontteihin, ei saa tuoda leirintäalueen jätekontteihin eikä aitaukseen.

7.Kenttävesi avataan lähiaikoina.
Veden turhaa käyttöä on vältettävä ja mahdolliset vuodot tukittava ns. omissa vesijohdoissa.

8.Sammuttimien testausta suoritetaan 16.5.2015 klo.11.00
Omia pulloja voi tuoda alakerran päätyyn jo perjantaina 15.5.(tarkastuksen hinta ollut viime vuonna n. 7-8Eur/pullo)

terveisin
Ville Söderström
toiminnanjohtaja