Räyskälä-Säätiön tiedote 5/2014

30.4.2014

Talkootyöt Räyskälässä

Talkootyöt ovat merkittävä ja tarpeellinen osa Räyskälän toimintaa. Kentän ja alueen käyttäjien osallistuessa kentän sekä muun infrastruktuurin ylläpitoon talkootyönä saadaan harrastamisen kustannuksia pidettyä kohtuullisella tasolla.

Talkootyö on määritelmänsä mukaisesti vastikkeetta tehtävää työtä. Säätiö ei maksa korvauksia tai alenna maksuja korvauksena talkootyöstä. Säätiö voi kuitenkin korvata kustannuksia, jotka syntyvät talkootyön tekemiseen liittyen tai vapaaehtoisen luottamustoimen hoitamiseen. Tällaiset korvaukset voidaan maksaa verottajan laatimien määräysten mukaisesti. Korvattavia kustannuksia ovat esimerkiksi matkakustannukset ja ruokailuista koituvien kustannusten korvaamiseen tarkoitetut päivärahat.

Kaikista talkoisiin liittyvistä kustannuskorvauksista on sovittava erikseen Räyskälä Säätiön toiminnanjohtajan kanssa.

Talkootyöt jaetaan kolmeen kategoriaan

 1. Yleiset talkootyöt
  • Esimerkiksi suuremmat siivous- ja kunnostustalkoot kentällä, hallialueella, kiitoratojen vierusalueiden mäntyjen keräilyt, ympäristön ja leirintäalueiden siivoamiset, jne.  Tarjolla on mahdollisesti talkooruokaa ja hyvää seuraa. Kutsu Räyskälän sivuilla ja kerhojen talkoopäälliköiltä kautta.
 2. Erilliset projektit, jotka sovitaan erikseen toiminnanjohtajan kanssa
 3. Luottamustoimet ja vastuutehtävät, jotka on sovittu erikseen toiminnanjohtajan ja/tai hallituksen kanssa.

  Kaikki matkakustannuskorvauslaskut on tehtävä Räyskälä-Säätiön asiaa varten laatimalle lomakkeelle, jotka sitten on hyväksytettävä toiminnanjohtajalla

  Terveisin
  Vesa Airaksinen
  vt. toiminnanjohtaja
  Räyskälä-Säätiö

  PS. Olethan liittynyt jo Räyskälä-Säätiön sähköpostilistalle?

  Sähköpostilistaa käytetään yhdessä verkkosivujen kanssa pääasiallisena tiedotuskanavana.
  Sähköpostilistalle voi liittyä osoitteessa http://rayskala.fi/mailman/listinfo/rayskala_rayskala.fi