Räyskälä Säätiön tiedote 1/2015

27.1.2015 

 1. Räyskälä-Säätiön hallituksen järjestäytymiskokous on pidetty 24.1.2015. Uusina jäseninä hallitustyöskentelyn aloittivat  Nuorisoilmailijoista Jukka Rastas ja Lopen kunnasta Jyrki Käki. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Airaksinen ja varapuh.johtajaksi Lassi Salonen.

 2. Säätiön taloudellinen tilanne on kohtalaisen tiukka. Tulomme ovat kovasti riippuvaisia hinausten määrästä. Uusien oppilaiden hankintaa on tehostettava kaikin voimin. Tässä työssä kerhojen on aktivoiduttava alettava toimenpiteisiin, josta sovittiin viikonlopulla pidetyssä puheenjohtaja- ja opettaja palaverissa. Jo lupakirjan omistaville suunnattuja  jatkokursseja toteutetaan. Uusia markkinointiponnisteluja valmistellaan työryhmässä: Ville Söderström, Heikki Horma, Riikka, Marjamaa ja Katja Soikkeli.

 3. Veden kulutuksesta johtuvat  kustannukset ovat nousseet merkittävästi, Kaartjärven Vesiosuuskuntaan liittymisen seurauksena sekä putkistoissa olleiden vuotojen takia. Vuotoja  aiheuttaa  putkiston heikko kunto ja aiempaa korkeampi verkoston paine. Vesijohdon painetta lasketaan asentamalla liittymään paineenalennusventtiili.  Veden säästämiseksi vesipisteisiin asennetaan vakiovirtausventtiilit. Kaikkien on syytä tarkkailla, että vettä ei kuluteta turhan vuoksi.

 4. Metsähallitus ja Puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet keskenään maanvaihtosopimuksen  osista  kentän ympärillä olevista harjoitusalueista. Puolustusvoimat pysyvät edelleen Räyskälän alueella. Huolimatta paljosta lehdistön kirjoittelusta Räyskälä-Säätiön ja Metsähallituksen välillä ei ole vielä uutta allekirjoitettua sopimusta  näistä alueista ja niiden käytöstä.  Olemme ottaneet yhteyttä Puolustusvoimiin ja Metsähallitukseen jotta saamme  käyntiin  uuden  vuokrasopimuksen neuvottelut.

 5.  AirPark esiselvityshankeen hankehakemuksen rahoitusanomus on Lopenn kunnan toimesta lähetetty ympäristökuntiin. Hankehakemus jätetään Hämeen liiton maakuntahallituksen  käsiteltäväksi 16.2.2015.Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 60.000 euroa.  Hämeen liitolta haetaan kehittämisrahaa 20.000 euroa. Lopen kunnan rahoitusosuus on 20.000 euroa ja loppurahoitus tulee muista Räyskälä-Säätiön omistajakunnista sekä Räyskälä-Säätiöstä.

 6. Viestirykmentti  harjoittelee harjoitusalueella valoammuksilla 2.-5.2.Valtra-traktorit testaavat lumen aurausta kentällä 16.-20.2.2015

 7. Ympäristöluvan  tarkistushakemus on luovutettu Lopen kunnan ympäristöpäällikkö Juha Viinikalle. Lupa käsitellään kevään aikana.

 8. Ravintolan uusi toimija Gate 1 on aloittanut toimitilojen remontoinnin. Avajaiset ovat helmikuun lopussa, säännöllinen toiminta alkaa huhtikuussa.

 9. Kesäksi on suunnitteilla uusia ilmailutapahtumia joista tiedotetaan mahdollisimman nopeasti kunhan saadaan ohjelmat valmiiksi.

 10. Räyskälän kalenteriin on merkitty muut radankäyttäjät ja järjestettävät tapahtumat.

 11. Hintalistaan on tehty pienehköjä täsmennyksiä, jotka  ovat nähtävissä Räyskälän nettisivuilla.

 12. Vantaan ja Espoon Rauhanyhdistykset ovat tiedustelleet kentän käyttöä Suviseuroja varten vuonna 20121. Neuvottelut asian tiimoilta on aloitettu.

 13. Huom! Latu-ura on avattu lentokentälle!

terveisin,
Ville Söderström
Räyskälä-Säätiö