Räyskälä Säätiön tiedote 12/2014

14.12.2014

  1. Räyskälä-Säätiön hallintoneuvoston kokous on pidetty 10.12.2014. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja budjetti. Toimintasuunnitelmassa painotettiin erityisesti syksyn aikana syntynyttä mahdollisuutta saada vihdoinkin vuosikymmenien jälkeen Air Park- hanketta eteenpäin.  Kokouksessa erovuoroisten hallituksen jäsenten Markku Mathlin, Hannu Korhonen ja Kimmo Pulkki, tilalle on valittu uudelleen Markku Mathlin ja uusiksi jäseniksi Nuorisoilmailijoista Jukka Rastas sekä Lopen kunnasta Jyrki Käki.

  2. Hallituksen kokouksessa 26.11.2014 on päätetty vuoden 2015 hinnasto. Tämä on nähtävissä tutussa paikassa nettisivustollamme.

  3. Toiminnanjohtajamme on työstänyt uutta esitettä ensi vuotta varten. Tämä on tarkoitus painattaa vielä ennen vuoden vaihdetta, siten että se olisi heti käytettävissä tammikuun alusta lähtien.

  4. Lopen kunnantalolla on12.12.2012 pidetty Air Park hanketta koskeva kokous, johon osallistuivat Lopen ja ympäristökuntien kunnanjohtajat/edustajat, Hämeenliiton ja Suomen kasvukäytävä-verkoston edustajat. Tässä kokouksessa kaikki osallistujat ilmoittivat olevansa mukana ja tukemassa perustettavaa projektia, jonka tarkoituksena on laatia Liiketoimintasuunnitelma, markkinointi ja rahoitusselvitys. Tämä selvitys on tarkoitus olla valmis ensi kesän loppuun mennessä.

  5. Ympäristölupahakemusta on työstetty yhteistyössä Lopen kunnan ympäristöpäällikön Juha Viinikan, SIL:n ja Rambollin avustuksella. Viimeistelytyöt ovat käynnissä ja hakemus jätetään tämän vuoden aikana.

  6. Jo aikaisemmin julkaisemamme organisaatiokaavio (pdf) on päivitetty. Nyt Ville Söderströmin tarkoituksena on ruveta toimimaan yhteistyössä kaaviossa esittämiemme henkilöiden kanssa. Kevään mittaan tullaan pitämään ns. aloituspalaveri.

  7. Kuppilan uusi toimija Gate 1 pitää avajaiset helmikuun loppupuolella. Tästä tullaan vielä tiedottamaan erikseen.

  8. Kaksikkojen huolloista on käytännössä varsinkin kesäaikana ollut hieman epäselvyyttä, kenelle oikein niiden huolto ja ylläpito kuuluu. Tämän vuoksi haluamme tiedottaa, että vuosihuolloista ja kesän aikana mahdollisesti esiintyvistä pikku ongelmista vastaavat NIL OH-546:n ja HIK OH-817:n kohdalla.  Siksi kysymysten esiin tullessa pyydämme ottamaan yhteyttä näiden kerhojen huoltovastaaviin. Reijo "Tikli" Mäkeläinen on kiitettävästi hoitanut koneidemme vuositarkastukset kuntoon. Huoltoasiat siis kuuluvat selvästi em. organisaatioille. 

terveisin
Ville Söderström
Räyskälä-Säätiö