Räyskälä Säätiön tiedote 11/2014

5.11.2014

Räyskälä-Säätiöllä on ollut jo melkein pari vuosikymmentä Airpark-niminen hanke. Vuosien saatossa on ideoitu paljon mutta valitettavasti ne eivät ole edenneet byrokratian rattaissa.

Lokakuun puolessa välissä on käyty neuvotteluja Puolustusvoimien, Metsähallituksen ja Lopen kunnan kanssa maan käyttöehdoista ja mahdollisista lisäalueesta kentän eteläpuolella. Tällä hetkellä asioita vielä valmistellaan ja toistaiseksi mitään ei ole allekirjoitettu mutta voidaan optimistisesti lausua, että mahdollisesti vuokraehtomme saadaan muuttumaan niin, että voisimme ruveta viemään Airpark hanketta eteenpäin ensi vuoden puolella. Tärkein näistä muuttuvista asioista olisi rakennusoikeuden saaminen kolmannelle osapuolelle.

Kuten eilisessä tiedotteessamme todettiin, Räyskälään on saatava lisää toimintaa meidän omien pienten resurssien lisäksi, jotta kenttää voidaan pyörittää kannattavasti. Toiminnan lisääntyessä meille myös tulee mahdollisuus anoa EU-tukea esimerkiksi asfaltin uusimiseksi.

Viime viikon Ylen uutiset Räyskälää koskien olivat lähtöisin Hämeen liitosta, joka positiivisesti tukee Airpark hankettamme. Tänään Säätiö tiedottaa Malmilla toimiville yrityksille, mitä mahdollisuuksia heillä olisi toimia meidän kentällä tulevaisuudessa.

Koska toistaiseksi ei vielä ole olemassa allekirjoitettuja sopimuksia, se tarkoittaa sitä että olemme aivan hankkeen alkuvaiheissa. Mutta siksi Räyskälän tulevista mahdollisuuksista on kerrottava myös muille yrityksille, jotta saisimme muita kumppaneita mukaan hankkeeseemme ja siten enemmän uskottavuutta rahoittajien kanssa käytävissä keskusteluissa.

terveisin
Räyskälä-Säätiö