Räyskälä-Säätiön tiedote 4/2014

26.3.2014

Uutta toiminnanjohtajaa haetaan

Säätiö on julkaissut ilmoitukset hakeakseen uutta toiminnanjohtajaa ja kesäajaksi lentopuolen yleishenkilöä eli ”lyhtyä”.
Tehtävistä kiinnostuneita henkilöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Vesa Airaksiseen, puh. 040 7028901.

Opekurssi syksyllä

Kerhoissa on ollut paljon keskustelua uusien purjelennonopettajien tarpeesta. Tämä koskee myös Säätiötä. Suomen Urheiluilmailuopiston kanssa on käyty keskustelua, että elo-syyskuussa vielä voitaisiin järjestää viimeinen opekurssi ns. vanhojen sääntöjen mukaisesti.

Tälle kurssille on vielä vapaana kaksi paikkaa. Säätiö on luvannut osallistua yhdellä kolmasosalla kurssin hintaan, edellyttäen että uusi opettaja on Säätiön käytettävissä seuraavina 2 -3 vuotena. Lisätietoja antaa vt. toiminnanjohtaja.

Kerhojen puheenjohtajien ja opettajien tapaaminen la 5.4. klo 17 Räyskälässä

Markkinointitoimenpiteet uusien purjelento-oppilaiden hankkimiseksi eivät ainakaan vielä ole tuottaneet toivottua tulosta. Ilmoittautuneita oppilaita on valitettavan vähän. Siksi Säätiö kutsuu kerhojen puheenjohtajat ja purjelennon opettamisesta vastuussa olevat henkilöt Räyskälän Isoon Luokkaan keskustelutilaisuuteen lauantaina 5.4.2014 klo 17:00. Tavoitteena on päättää yhteisistä toimenpiteistä oppilaiden hankkimiseksi.

Purjelentokurssit alkavat joka tapauksessa 5.4.2014. Tarkempia tietoja antavat Heikki Horma ja Timo Pankka.

Kevään talkootöistä 

WGC2014 työryhmät ovat kokoontuneet valmistelemaan eri tehtäviä kevään aikana. Nyt kauden alkaessa tehtävät työt tulevat näkymään kenttäalueella. Tarvittaessa talkoolaisia tullaan kutsumaan paikalle.

Varjokujan ja Pilhu-hallin ympäristön puunkaatotyöt on siirretty tältä keväältä ensi syksylle, sillä maanpohjan tasaus ja raivaus töiden jälkeen on liian suuri talkoourakka tälle keväälle, tehtävää on muutenkin paljon.

Olethan liittynyt jo Räyskälä-Säätiön sähköpostilistalle?

Sähköpostilistaa tullaan käyttämään tulevaisuudessa yhdessä verkkosivujen kanssa pääasiallisena tiedotuskanavana.  Sähköpostilistalle voi liittyä osoitteessa http://rayskala.fi/mailman/listinfo/rayskala_rayskala.fi

Terveisin
Vesa Airaksinen
vt. toiminnanjohtaja
Räyskälä-Säätiö