Tiedote 2/2014 Räyskälä-Säätön hallituksen kokouksesta 22.2.2014

1.      Väliaikaisena toiminnanjohtajana toimii Vesa Airaksinen. Lopullisesta toiminnanjohtajan valinnasta tai oman hakemisesta päätetään, kuhan ensin on nähty tulokset Suomen Urheiluilmailuopiston hausta. Jotta asiat hoituisivat ripeästi, niin toiminnanjohtaja tulee saamaan apuvoimia - osittain väliaikaisesti. Hallitus pyytää tukemaan väliaikaista toiminnanjohtajaa, jotta toimintamme jatkuu sujuvasti kohti uutta lentokesää.

2.      Olemme pyytäneet ilmoittamaan viime vuodelta sähkönkulutuksen, jotta saamme niiltä osin laskutuksen kuntoon. Kulutus on pyydetty ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen office@rayskala.com. Kun ilmoitatte tähän osoitteeseen, niin samalla saamme kulutusseurannan kuntoon ja emme sitten turhaan lähetä laskuja kahteen kertaan.

Nyt tietoja on ilmoitettu valitettavasti eri osoitteisiin ja silloin meidän seuranta ei pysty jäljittämään kaikkia posteja. Sähkön kulutusta ja vaunupaikkaa ei tule maksaa ilman laskua suoraan Säätiön tilille, koska kirjanpitomme ei välttämättä pysty selvittämään mistä suorituksesta on kysymys, sillä niistä puuttuu melkein aina merkinnät mistä maksusta on kysymys.

3.      DW hinauskoneeseen on hankittu uudet sylinterilohkot, männät ja muita osia

4.      Säätiön hintalistaan on tehty muutamia pienehköjä täsmennyksiä ja painovirheiden korjauksia. Uusin hinnasto on Räyskälän verkkosivuilla.

5.      Talkootyöt jatkuvassa muutoksessa

Ilmailukeskuksen kiinteistöjen ja kaluston ylläpito on pitkälti perustunut aktiiviseen talkootyöhön ja sitä on välttämättä syytä jatkaa. 

Joudumme kuitenkin muuttamaan talkootöiden korvausperusteita ja hallitus asetti viime kokouksessaan hallituksen ja hallintoneuvoston luottamushenkilöjäsenistä koostuvan työryhmän laatimaan kirjalliset ohjeet Säätiölle talkootyön teettämiseen. Asiasta kerrotaan lisää kun työ etenee ja kun päätöksiä hallituksessa esityksen pohjalta syntyy.

6.       WGC2014 valmisteluorganisaation Säätiön puolelta

MM-kilpailujen valmistelu työ jatkuu. Sitä varten Säätiö on järjestäytynyt ohessa olevan kaavion mukaisesti.

Isompien töiden valmistelu on edennyt tähän saakka hyvin. Edessä on vielä maisemaa muokkaava puiden hakkuu ns. ”Varjokujalta”, jotta saamme lisää vaunupaikkoja. Lisäksi kaadetaan kuppilan parkkipaikalta merkityt puut. Täten pyritään vähentämään RPP-kerhon (Räyskälän PuuhunPeruuttajat) lisääntyvää jäsenten määrää. Vielä kaadetaan puita laskuvarjoilijoiden parakin ja Pilhun hallin väliseltä alueelta. Tähän saadaan lisää koneiden ja autojen parkkialuetta.

Tehtäviä on kuitenkin vielä paljon edessä. Hallitus edellyttää, että ennen kuin ryhdytään johonkin suurempaan hankkeeseen, olisi hyvä esittää kunnollinen suunnitelma, josta voitaisiin keskustella yhdessä ja sitten päättää toimenpiteet.

7.      Koulutuspäälliköt

Säätiön purjelennon koulutuspäälliköksi on valittu Timo Pankka ja hinauslentäjien koulutuspäälliköksi Martti Sucksdorff. Heitä koskevat viralliset hakemukset ovat menossa Trafille.

8.      Kuppilan WC-remontti

Kuppilaan tullaan tekemään kevään aikana terveysviranomaisten vaatima WC-remontti. Tarkoitus on palvella paremmin liikuntaesteisiä.