Räyskälä-Säätiön hallituksen jäsenet

Toimikaudella 2021 Räyskälä-Säätiön hallituksessa toimii puheenjohtajana Esko Lehtonen ja varapuheenjohtajana Jouko Vuolahti. Hallituksen muut jäsenet ovat Paula Borkowski, Ilkka Jahkonen, Lauri Kangas ja Jani Pietilä.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston puheenjohtaja
Aku Jaakkola

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Jari Lyytinen

Säätiön hallintoneuvosto valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Vuosittain on erovuorossa kolme hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä.