Jannen Kisat - Nordic Junior Gliding Championships 2018 entry form

Class/luokka: * Kuuma Ryhmä
NJGC2018
Jannen Kisat
Country/Club/Kerho: *
Glider/Konetyyppi:
Span/Kärkiväli:
Winglets/Wingletit:
Comp ID/Kisatunnus:
Please upload an example flight from your logger(s) from below. Any flight is OK.
Selaa alle esimerkkitiedosto(t) logger(e)istasi alla. Mikä tahansa sillä lennetty lento kelpaa.
Logger/Loggeri:
Secondary logger/Varaloggeri:

Pilot details

Notice, participants with two seaters: give here the details of the 1st pilot only, thank you!

Huom, kaksipaikkaisella koneella osallistuvat: täytä tähän vain päällikön tiedot, kiitos!.
 

Surname/Sukunimi: *
Given name/Etunimi: *
Date of birth/Syntymäaika: *
Nationality/Kansalaisuus: *
Tel/Puh: *
e-mail: *